Privacy

Ons beleid

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2018

Bodes & Bode juweliers is een bedrijf gevestigd in Den Haag, ("Bodes & Bode juweliers," "ons," onze" of "wij") is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Ons privacybeleid, dat van toepassing is op alle gebruikers van onze Website en Diensten, is bedoeld om uit te leggen welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken om onze diensten te verlenen en gebruikers een betere ervaring te bieden ("Privacybeleid"). Termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in onze Gebruiksvoorwaarden. Dit Privacybeleid maakt deel uit van, en is opgenomen in, de Gebruiksvoorwaarden.

Soorten informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen zowel"Persoonlijke Informatie" als"Anonieme Informatie" over onze gebruikers. Persoonlijke Informatie is informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalmethode, evenals informatie die aan dergelijke informatie is gekoppeld. "Anonieme Informatie" is informatie die niet kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren en die niet is gekoppeld aan informatie die kan worden gebruikt om dat te doen. Het omvat passief verzamelde informatie over uw activiteiten op de Service, zoals gebruiksgegevens, voor zover die informatie niet gekoppeld is aan uw Persoonlijke Informatie.

Bezoekers van de Website kunnen bepaalde delen van de Website bezoeken en doorbladeren zonder Persoonlijke Informatie vrij te geven, hoewel wij, zoals de meeste website-aanbieders, passief bepaalde informatie van uw apparaten kunnen verzamelen, zoals uw IP-adres en browserinformatie. Wij wijzen u erop dat u ervoor kunt kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan tot gevolg hebben dat u niet volledig gebruik kunt maken van de Website en de Dienst en/of dat u niet volledig op de hoogte bent van nieuwe producten, diensten, promoties en/of gerelateerde updates van Bodes & Bode juweliers. Alle gebruikers die zich bij Bodes & Bode j uweliers registreren zijn"Geregistreerde Gebruikers."

Vrijwillig verstrekte informatie 

Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van de Website en/of Dienst, zoals:

  • Persoonlijke informatie die u invoert wanneer u een account aanmaakt of producten bestelt, met inbegrip van uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode en factureringsgegevens.
  • Uw communicatie met ons via de Dienst.
  • Informatie die u verstrekt in uw Account of aan ons Email adres.         

Via technologie verzamelde informatie

 • Wij kunnen informatie verzamelen op basis van uw gebruik van de Website en de Dienst, waaronder uw hardwaremodel, browsertype, besturingssysteem, Internet Protocol (IP) en domeinnaam. Indien u een mobiel apparaat gebruikt, kan Bodes & Bode juweliers ook uw unieke apparaatidentificatie, of een andere unieke identificatiecode, en mobiele besturingssysteem ontvangen. Wij kunnen deze informatie correleren met andere Persoonlijke Informatie die wij over u hebben. Wij kunnen ook cookies en URL-informatie gebruiken om informatie te verzamelen over de datum en tijd waarop u de Dienst hebt gebruikt en de informatie waarnaar u hebt gezocht en toegang tot hebt gehad. "Cookies" zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw apparaat stuurt terwijl u de website bekijkt. Wij kunnen zowel sessiecookies (die verlopen zodra u uw webbrowser sluit) als persistente cookies (die op uw apparaat blijven totdat u ze verwijdert) gebruiken om u een meer persoonlijke en interactieve ervaring te bieden. Persistente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen in het helpbestand van de webbrowser te volgen.
 • Wij kunnen ook gebruik maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, om gegevens van gebruikers van de Dienst bij te houden en te analyseren.

Hoe wij uw informatie gebruiken
Persoonlijke Gegevens

   Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Registreren en beheren van uw account
  • Voltooi uw aankooptransacties
  • Bied klantenondersteuning
  • Versturen van mededelingen en administratieve e-mails
  • de kenmerken, prestaties en ondersteuning van de Website en de Dienst te personaliseren en aan te passen
  • U promotionele/marketing informatie, nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere informatie van ons of namens onze sponsors of partners te sturen
  • de kwaliteit van de Website en de Dienst te verbeteren en interne operaties uit te voeren, zoals fraudedetectie
  • Analyseren, benchmarken en onderzoek doen naar gebruikersgegevens en interacties met de dienst

  Anonieme informatie

    Wij kunnen Anonieme Informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

   • de Website en de Dienst te verbeteren en de gebruikerservaring aan te passen, zoals door het verstrekken van gerichte nuttige functies en promoties op basis van het soort diensten dat u zoekt
   • De via cookies en soortgelijke technologieën verzamelde informatie samen te voegen voor statistische analyse om ons te helpen trends te volgen, de doeltreffendheid van onze advertenties te evalueren, onze producten op de markt te brengen en te promoten, ons aanbod en onze communicatie te verfijnen en patronen te analyseren

   Hoe wij informatie delen en bekendmaken 

    Wij weten hoe belangrijk het is om uw informatie vertrouwelijk te houden. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet verhuren, verkopen of delen met derden, behalve zoals specifiek door u goedgekeurd op het moment van openbaarmaking of onder de omstandigheden beschreven in dit Privacybeleid. 

    Indien u niet wenst dat wij de over u verzamelde Persoonlijke Informatie gebruiken of vrijgeven op de manieren die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunt u ervoor kiezen om (a) uw Persoonlijke Informatie op elk moment niet te verstrekken, (b) geen Geregistreerde Gebruiker te worden en/of (c) geen producten te bestellen op de Website. 

    Naast het gebruik van de door ons verzamelde informatie voor de in Sectie 2 hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij uw informatie ook delen zoals hieronder beschreven. Gelieve ons beleid inzake het delen van informatie aandachtig te lezen, in het bijzonder met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie. Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, gaat u ermee akkoord dat wij de Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt op de hieronder beschreven manieren mogen delen. Uw mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt gedeeld, wordt eveneens hieronder beschreven.

    Dienstverleners

      Wij delen Persoonsgegevens met verkopers, consultants, betalingsverwerkers en andere externe dienstverleners (gezamenlijk "Dienstverleners") die namens - en op verzoek van - Bodes & Bode juweliers diensten verlenen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, bedrijven die e-maildiensten verlenen en de Website en de Dienst hosten. Wij verstrekken Dienstverleners uitsluitend Persoonsgegevens die zij nodig hebben om de specifieke werkzaamheden uit te voeren die wij aan hen hebben opgedragen. Met andere woorden, Persoonlijke Informatie wordt alleen verstrekt op een "need-to-know" basis. Bodes & Bode juweliers heeft bedrijven geselecteerd die hoge normen hanteren met betrekking tot privacy en die ermee instemmen de Persoonlijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van specifieke diensten namens Bodes & Bode juweliers en in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dit Privacybeleid.

     Naleving van wetten, rechtshandhaving en veiligheid

      Wij kunnen de informatie die wij over u hebben verzameld openbaar maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat openbaarmaking redelijk is om te voldoen aan de wet, verzoeken of bevelen van rechtshandhavingsinstanties of een juridisch proces (ongeacht of een dergelijke openbaarmaking wettelijk verplicht is), of om de rechten of eigendommen van Bodes & Bode juweliers of een derde te beschermen of te verdedigen.

      Anonieme informatie

        Geaggregeerde Anonieme Informatie is de combinatie van uw Anonieme Informatie met de Anonieme Informatie van andere gebruikers ("Geaggregeerde Anonieme Informatie"). Samengevoegde Anonieme Informatie staat niet toe dat u wordt geïdentificeerd of dat er contact met u wordt opgenomen. Wij kunnen dergelijke Geaggregeerde Anonieme Informatie delen met derden.

       Zakelijke transacties

         In de toekomst kunnen wij uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk delen met onze dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle, in welk geval wij van hen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid naleven. Bovendien, in het geval dat wij een bedrijfsovergang ondergaan zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, of verkoop van al of een deel van onze activa, kan uw Persoonlijke Informatie deel uitmaken van de overgedragen activa. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan door dit Privacybeleid, en dat elke entiteit die ons overneemt, met ons fuseert of onze activa verwerft, uw Persoonlijke Informatie kan blijven verwerken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

        Uw keuzes

         Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, stemt u ermee in om bepaalde mededelingen van ons te ontvangen. U kunt het ontvangen van berichten die voor marketingdoeleinden worden verzonden, of bepaalde andere berichten, wijzigen of stopzetten door uw Accountinstellingen aan te passen of de afmeldinstructies in dergelijke berichten te volgen. Merk op dat ondanks alle aangegeven marketingvoorkeuren, wij u administratieve e-mails kunnen sturen met betrekking tot de Website of Dienst, inclusief bijvoorbeeld kennisgevingen van updates van ons Privacybeleid.

         Uw persoonlijke gegevens bijwerken

          U kunt uw Persoonlijke Informatie wijzigen door uw Accountinstellingen aan te passen of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@bodesenbode.com. Houd er echter rekening mee dat wij verplicht kunnen zijn om bepaalde Persoonlijke Informatie te bewaren, of om bepaalde Persoonlijke Informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren, in welk geval wij pas aan uw verzoek tot verwijdering zullen voldoen nadat wij aan dergelijke vereisten hebben voldaan. Wanneer wij informatie verwijderen, zal deze uit onze actieve database worden verwijderd, maar kan in onze archieven blijven staan. Wij kunnen uw informatie bewaren voor het opsporen van fraude of soortgelijke doeleinden. Merk op dat indien wij sommige van uw persoonsgegevens reeds aan derden hebben bekendgemaakt, wij geen toegang meer hebben tot deze persoonsgegevens en wij niet kunnen afdwingen dat deze gegevens worden gewist of gewijzigd door de partijen aan wie wij deze gegevens hebben bekendgemaakt.

          Kinderen

           Deze Website is niet gericht of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We vragen, verzamelen of bewaren niet bewust informatie van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar, en geen enkel deel van onze Website is gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij sturen ook geen e-mailcorrespondentie naar personen die aangeven jonger te zijn dan 13. Indien wij er later achter komen dat een gebruiker jonger is dan 13 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de Persoonlijke Informatie van die gebruiker uit onze systemen te verwijderen en de Account te wissen. Als u de ouder of voogd bent van een kind waarvan u denkt dat het Persoonlijke Gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via info@bodesenbode.com zodat wij deze informatie kunnen verwijderen en uit ons systeem kunnen verwijderen.

           Beveiliging en bewaring van gegevens

            Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw informatie. Wij nemen alle redelijke administratieve, fysieke en elektronische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij zullen alle wettelijk vereiste bekendmakingen van inbreuken op de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van uw niet-versleutelde elektronisch opgeslagen "persoonsgegevens" (zoals gedefinieerd in de toepasselijke staatswetgeving inzake de kennisgeving van inbreuken op de beveiliging) zo snel mogelijk en zonder onredelijke vertraging via e-mail of duidelijke bekendmaking op de Website aan u doen toekomen, voor zover dit in overeenstemming is met (i) de legitieme behoeften van de rechtshandhaving of (ii) alle maatregelen die nodig zijn om de omvang van de inbreuk vast te stellen en de redelijke integriteit van het gegevenssysteem te herstellen. Hoewel gegarandeerde veiligheid noch op het internet noch daarbuiten bestaat, doen wij commercieel redelijke inspanningen om het verzamelen en beveiligen van dergelijke informatie in overeenstemming te brengen met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

            Materialen van derden

             Bodes & Bode juweliers kan links aanbieden naar andere websites, of content en materialen, die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden ("Derden Materialen"). Bodes & Bode j uweliers doet geen onderzoek naar of controleert dergelijke Materialen van Derden, en is daarvoor derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Bovendien is Bodes & Bode juweliers niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die worden gehanteerd door websites van derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die deze websites bevatten. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons via de Website en de Dienst wordt verzameld; wanneer u dus een link gebruikt om van onze Website naar een andere website van derden te gaan, is dit Privacybeleid niet langer van kracht. Wij moedigen gebruikers aan om het privacybeleid van deze andere websites te lezen en te overwegen alvorens ze te gebruiken.

             Wijzigingen in ons privacybeleid

              Wij behouden ons het recht voor om delen van dit Privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, en alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze zijn geplaatst, tenzij wij u anders informeren. Wij zullen uw Persoonsgegevens echter niet gebruiken op een nadelige, wezenlijk andere manier dan het gebruik dat in dit Privacybeleid wordt beschreven, zonder u de gelegenheid te geven zich uit te schrijven. Uw voortgezet gebruik van de Dienst nadat dit Privacybeleid is gewijzigd, wordt beschouwd als uw voortgezette aanvaarding van de voorwaarden van het gewijzigde Privacybeleid. Wij raden u aan deze webpagina te bookmarken en dit Privacybeleid regelmatig door te nemen.

              Neem contact met ons op

              Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@bodesenbode.com of stuur ons een brief naar Bodes & Bode juweliers - Denneweg 50A - 2514 CH - Den Haag (Nederland).

               

              sluiten